Vrede og aggressionskraft – hvorfor og hvad?

Vrede og aggressionskraft er to fundamentale aspekter af livet, som vi moderne mennesker har det svært med. Vi forstår dem ikke fuldt ud, og det har konsekvenser for os alle. Faktisk kan løsninger selv være en del af problemet.

Vi har mest fokus på der, hvor vrede og aggression fylder for meget, og ser ikke tilstrækkeligt det problem, at de ofte fylder for lidt. Det giver lidelse i den enkelte, hos børn, i parforhold, på arbejdspladserne, i medierne, i institutionerne og ikke mindst i forholdet til vores krop, spiritualitet og seksualitet.

Faktisk er vrede og aggression slet ikke problemer, der skal løses. Vores ambition bør være naturlig udfoldelse.

Nye perspektiver

De nye perspektiver vi vil fortælle med filmen er:

  • Vrede og aggression er naturlige og fundamentale aspekter af livet.
  • Vrede og aggression er kilder til et rigt og glædesfyldt liv.
  • Vrede og aggression er to forskellige ting, der hænger meget sammen.
  • Mange eksisterende løsninger er i virkeligheden en del af problemet.
  • Der findes måder at arbejde med vrede og aggression på, som kan integrere, frigøre og udfolde disse gode kræfter i os.

Vores definition

De to begreber vrede og aggression kan godt betyde det samme, men vi arbejder med dem som to forskellige ting, der hænger nært sammen.

For bedre vise vores grundlæggende forståelse, har vi det “Det kraftfulde kors”:

Det kraftfulde kors - en illustration af vrede og aggressionskraft

Det handler om at livet kan inddeles i lodret og vandret. Det lodrette er det naturlige og energimæssige, og det vandrette er kulturen. I det lodrette ligger de grundlæggende kræfter og ressourcer, vi har, såsom aggressionskraft i bunden og meditation i toppen. Lokaliseret i energien i essenspunktet og jordpunktet. I det vandrette ligger kulturen og det mere personlige liv. Her ligger vreden. For i vreden er der en nogen, der er vred over noget. Det er der dybest set ikke i aggressionen. Det er bare livskraft, som når slangen hugger efter sit bytte. Den er ikke vred.

På den måde definerer vi vrede som en følelse (på linie med kedafdet-hed og frygt), der ligger i det psykologiske, og aggressionen som en urkraft, der ligger i os biologisk, og som forbinder sig med meditationen i toppen.

Der er direkte forbindelse og samarbejde mellem vrede og aggressionskraft. Vreden er en øgle med tøj på! Kraften i vreden er aggression. En bedre kontakt til ens vrede, giver også bedre kontakt til aggressionskraften, der egentlig ligger udenfor jeget.

Det lodrette er primært for det vandrette, men begge aspekter af livet er vigtige at lære noget om, og kan arbejdes med både adskilt og samtidigt.

Og ingen person der vil videre slipper for at arbejde med hverken vreden eller aggressionen, hverken det vandrette eller det lodrette.

Velkommen til vores verden!

Thomas, Jukas og Morten 2020